Thông báo chung

Đăng ký tham quan công ty TPS Software ngày 5/11

27-10-2020 04:55

Thời gian: 14g00 -16g30 thứ 5 ngày 5/11/2020 
Địa chỉ công ty: Khu C, Tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Phương tiện: có xe đưa đón (tập trung tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ vào 13g00)
Số lượng: 20 sinh viên (ưu tiên năm 3,4)

Nội dung: 
- Student HCMUS Check-in
Welcome to TPS
- Warm-up
- Intro TPS Software
- JoyID – R&D team
Q&A
- Discover software development project:
+ Industries Expertise: FinTech, Telecommunication, Heathcare, E-Commerce, etc.
+ Technologies: Java, Mobile (iOS, Android), PHP, .NET, etc.
+ Position: Project Manager, Product Manager, BA, Software Engineer, QC Engineer, BSE, etc.
+ Daily working at a project
- Tea-Break
Recruitment & Foundation Training Program at TPS HR Dept.
Take a picture – Good bye

Đăng ký: 
Sinh viên đăng ký thông qua hệ thống quản lý của Khoa tại: 
(Tên đăng nhập: MSSV; mật khẩu ban đầu: ngày tháng năm sinh)
Thời hạn đăng ký: từ nay đến 9g00 ngày 30/10/2020

Lưu ý:
  1. Sinh viên tham gia tham quan công ty sẽ được cộng ĐRL tại mục 1.3.4
  2. Sinh viên lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia để tích lũy hoạt động cho môn học
  3. Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa và Kênh hoạt động
  4. Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được gửi thông tin chương trình tham quan chi tiết về địa chỉ email đã cung cấp
  5. Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho TPS Software
  6. Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 HCMUS---TPS-Tour.pdf Document 653,16 KB

Các tin liên quan