Thông báo chung

Danh sách sinh viên tham quan công ty ELCA Việt Nam

27-10-2020 09:53

Thời gian tập trung: 8g15 ngày 2/11/2020 (Thứ hai)
Địa điểm tập trung: N1 Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh
Phương tiện: tự túc
Lưu ý:
  • Sinh viên tham gia tham quan công ty sẽ được cộng ĐRL tại mục 1.3.4
  • Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được gửi thông tin chương trình tham quan chi tiết về địa chỉ email sinh viên.
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày tham quan 
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 
  • Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty ELCA Việt Nam.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ


Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 ELCA---Danh-sach-tham-quan.pdf Document 189,23 KB

Các tin liên quan