LIÊN THÔNG BS-MS

Chương trình đào tạo liên thông Đại học - Thạc sĩ (hay còn gọi là Chương trình BS-MS) là chương trình đào tạo và cấp bằng Đại học và Thạc sĩ cho những sinh viên có kết quả học tập tốt. Khi tham gia chương trình này, sinh viên có thể rút ngắn thời gian học tập cả bậc Đại học và bậc Thạc sĩ xuống còn 5 năm, với thời gian 3.5 năm cho bậc Đại học và 1.5 năm cho bậc Thạc sĩ.

Sinh viên đủ điều kiện có thể xin tuyển vào chương này từ đầu năm thứ 3. Sinh viên tham gia chương trình được học các môn học chung cho cả bậc Đại học và Thạc sĩ từ năm thứ 3 bậc Đại học. Khi đủ điều kiện tốt nghiệp Đại học, sinh viên sẽ được công nhận vào chương trình Thạc sĩ mà không cần phải thi tuyển vào Thạc sĩ.

Chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ này dành cho sinh viên Đại học chính quy Chương trình Chuẩn, Cử nhân tài năng và Chất lượng cao từ khóa 2018 trở về sau đang học tập tại Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM.

1. Điều kiện xét tuyển:

 • Điểm trung bình tích lũy bậc đại học đến thời điểm đăng ký xét tuyển ≥ 7.0 điểm.
 • Đạt yêu cầu các môn điều kiện (GDQP, GDTC, Ngoại ngữ, Tin học cơ sở) của chương trình cử nhân.
 • Tích lũy tối thiểu 86/94 tín chỉ cho đến hết HK5 của bậc Đại học (Chương trình Chuẩn và Cử nhân tài năng), hoặc hết HK7 (đối với Chương trình Chất lượng cao).
 • Được Hội đồng chuyên môn của chương trình thông qua bằng hình thức xét duyệt hồ sơ.

2. Thời gian đào tạo:

5 năm, trong đó Bậc Đại học: 3.5 năm và Bậc Thạc sĩ: 1.5 năm

3. Tổng số tín chỉ toàn khóa:

188 tín chỉ (Đại học 128 tín chỉ, Thạc sĩ 60 tín chỉ), trong đó có 24 tín chỉ thuộc các môn chung học giữa hai bậc Đại học và Thạc sĩ.

4. Danh mục ngành tương ứng liên thông:

  Bậc Đại học Bậc Thạc sĩ
Ngành Khoa học máy tính
Kỹ thuật phần mềm
Hệ thống thông tin
Công nghệ thông tin
Trí tuệ nhân tạo.
Khoa học máy tính
Hệ thống thông tin
Trí tuệ nhân tạo

5. Chương trình đào tạo liên thông BS-MS: xem tại Hệ thống quản lý sinh viên » BS-MS » Chương trình đào tạo

6. Dự kiến kế hoạch tổ chức giảng dạy:

CHƯƠNG TRÌNH BẬC ĐẠI HỌC

a. Học kỳ 1 đến Học kỳ 5: sinh viên học theo kế hoạch giảng dạy của Chương trình và Ngành học Đại học theo tuyển sinh.

b. Cuối học kỳ 5: sinh viên đăng ký xét tuyển chương trình BS-MS

c. Học kỳ 6 và 7:

 • Sinh viên tiếp tục học theo kế hoạch giảng dạy của Chương trình và Ngành học Đại học sinh viên đăng ký.
 • Sinh viên tham gia chương trình BS-MS được phép học các môn chung thuộc chương trình Thạc sĩ theo kế hoạch giảng dạy của chương trình Thạc sĩ.
 • Sinh viên đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp Cử nhân: tháng 7.

d. Học kỳ 8:

 • Bảo vệ KLTN Cử nhân: tháng 3.
 • Sinh viên đăng ký tốt nghiệp Cử nhân đồng thời xét công nhận học viên Cao học.
 • Điều kiện xét tốt nghiệp Cử nhân và xét công nhận học viên cao học: Sinh viên phải đạt yêu cầu các tiêu chí sau:
  • (1) Bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp.
  • (2) Hoàn thành các tín chỉ bậc đại học.
  • (3) Thỏa điều kiện về ngoại ngữ tốt nghiệp của chương trình đại học và yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với ứng viên xét tuyển trình độ thạc sĩ..
 • Nếu sinh viên không thể tốt nghiệp Cử nhân và không thể tiếp tục chương trình BS-MS thì có thể trở lại học chương trình đại học tương ứng (Chính qui, Chất lượng cao, hoặc Tài năng).
 • Nếu sinh viên chưa thể tốt nghiệp đại học theo chương trình BS-MS vì còn nợ môn nhưng vẫn muốn duy trì chương trình BS-MS thì có thể được bảo lưu kết quả học tập tối đa 12 tháng để hoàn tất chương trình đại học.
 • Sinh viên theo chuyên ngành nào thì xét tốt nghiệp Cử nhân theo chuyên ngành đó. Nếu sinh viên không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chuyên ngành đăng ký thì sẽ được xét theo yêu cầu của chuyên ngành Công nghệ thông tin.

CHƯƠNG TRÌNH BẬC THẠC SĨ

Giữa học kỳ 8 (tháng 4), học viên học những học phần còn lại của chương trình Thạc sĩ. Học viên phép được chuyển những môn chung đã tích lũy vào chương trình bậc Thạc sĩ.

a. Học phần kiến thức chung; kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

Năm học Nhóm học phần Thời gian học
Năm thứ 1 Nhóm học phần 2 Từ tháng 4 đến tháng 7
Nhóm học phần 3 Từ tháng 8 đến tháng 9
Nhóm học phần 4 Từ tháng 9 đến tháng 11
Năm thứ 2 Nhóm học phần 5 Từ tháng 12 đến tháng 03

b. Luận văn Thạc sĩ:

Năm học Đăng ký luận văn Thực hiện luận văn Trình luận văn
Năm thứ 2 Tháng 4 Từ tháng 5 đến tháng 11 Tháng 12

7. Học phí chương trình liên thông BS-MS

 • Sinh viên thuộc chương trình BS-MS học các môn bậc Đại học sẽ đóng theo mức học phí của bậc Đại học.
 • Sinh viên thuộc chương trình BS-MS học các môn thuộc chương trình Thạc sĩ (bao gồm các môn học chung) sẽ đóng học phí theo mức của bậc Thạc sĩ.

 

8. Hồ sơ đăng ký gồm có:

 • (1) Đơn đăng ký tham gia chương trình BS-MS (mẫu 1)
 • (2) Bảng điểm đại học (có điểm trung bình tích lũy đến thời điểm nộp đơn đăng ký).

Các thắc mắc liên quan đến chương trình BS-MS, các bạn gửi email về địa chỉ: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.