HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Thông báo chung

Điểm kiểm tra Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2018-2019

11-06-2019 05:04

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên đã tham gia làm bài kiểm tra  "Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2018-2019"

Link danh sách điểm: tại đây

Link danh sách tham gia 4 nội dung: tại đây

Thời hạn phúc khảo: đến 23h55 ngày 29/05/2019

Lưu ý:
  1. Sinh viên phải đi học đầy đủ 4 nội dung và tham gia kiểm tra trên máy mới được công nhận đã tham gia sinh hoạt công dân.
  2. Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ "Nhận 0 điểm trong toàn bộ nội dung của Điều 5 - Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường" của đánh giá Điểm rèn luyện năm học 2018-2019.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bộ phận Trợ lý sinh viên Khoa CNTT qua email: tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV