HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Thông tin tuyển dụng

Khoa Công nghệ thông tin tuyển dụng vị trí Giảng viên/Trợ giảng

06-09-2023 10:53

Khoa Công nghệ thông tin - trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) là một trong những đơn vị đào tạo lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Để phát triển đội ngũ cơ hữu có năng lực xuất sắc đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao, Khoa tuyển dụng các vị trí Giảng viên/Trợ giảng với nội dung như sau:

Mô tả công việc:
  • Tham gia giảng dạy lý thuyết (bậc Đại học, Sau đại học), hướng dẫn thực hành, hoặc tham gia trợ giảng các học phần tại các bộ môn của Khoa (Công nghệ phần mềm, Công nghệ tri thức, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và viễn thông, Thị giác máy tính và điều khiển học thông minh).
  • Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn đề tài, khóa luận tốt nghiệp, luận văn,..
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp chính quy nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin: Đại học (loại Giỏi trở lên), hoặc có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ (ưu tiên).
- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và năng lực giảng dạy, nghiên cứu.
- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt.
- Phù hợp với định hướng giảng dạy và nghiên cứu tại ít nhất một bộ môn.
- Cam kết làm việc lâu dài (ít nhất là 2 năm).

Quyền lợi:
- Thu nhập cạnh tranh. Nhận được các khoản lương, phụ cấp, phúc lợi, bảo hiểm, ưu đãi, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước.
- Được cử tham gia bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng,…
- Tham gia đào tạo các sinh viên xuất sắc và năng động.

Các ứng viên quan tâm đến công việc nêu trên vui lòng thực hiện bộ hồ sơ gồm:
- Bản giới thiệu bản thân (tự viết)
- Lý lịch cá nhân
- Các văn bằng, chứng chỉ, công trình khoa học (nếu có) nhằm chứng minh năng lực và khả năng làm việc. (Các sinh viên sẽ tốt nghiệp đợt tháng 9/2023 có thể bổ sung bằng tốt nghiệp Đại học sau).

Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển (dạng bản mềm) trước ngày 23/09/2023 đến:
Bộ phận tuyển dụng, Khoa Công nghệ Thông tin
Email: tuyendung@fit.hcmus.edu.vn
Các ứng viên đáp ứng yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn trực tiếp.

Các tin liên quan