HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Thông tin tuyển dụng

Anduin tuyển dụng Software Engineer Legal Tech - Kỹ sư phần mềm, số hoá

09-02-2023 09:51

About Anduin: 
● Was founded in 2014. A deep tech company with a focus on streamlining private market transactions. With the fast growth, currently we have over 100 employees in both USA and Vietnam office 
● With the goal to eliminate the friction alternative assets traditionally face as a result of complex, manual, error-prone processes and fragmented systems, we specialize in workflow automation and emphasize an open architecture model that can integrate with existing client systems and processes. 

Anduin Products:
● Anduin Fund Subscription 
This is our flagship product. It allows funds to streamline the subscription process and track investors engagement. 
● Anduin Data Room 
A tool that allows users to create secured rooms where they can store and share documents. You can see this as something similar to Dropbox or Box. 
● Anduin Sign 
A small e-signature tool that has been integrated to our Fund Subscription product. Anduin Sign can also be used as a stand-alone product (for users who just want an e-signature solution). 

Software Engineer Legal Tech Job Description 
We are looking for Software Engineer, Legal Tech, who will work closely with both software development and legal teams to take part in various phases of the operation of our Legal Services, which is a crucial part of Anduin Fund Subscription and Fund Operation products (https://fundsub.io). This role requires a mix of different skills in software engineering, so candidates from various backgrounds are welcomed to try out if you are interested in picking up new skills while on the job. 

Job Responsibilities: 
● Digitizing legal document into logic-driven smart web forms 
○ Work closely with the legal team and customer to design highly customized smart legal documents 
○ Implement smart form UI & logics 
○ Work closely with QA team to ensure high quality for smart forms 
● Analyzing data collected via the smart forms 
○ Use data collected by smart forms to generate insights and reports 
○ Write scripts to transpose data to different schemas for different data processing pipelines 
● Enhancing internal tools to increase the productivity of the above work ○ Work closely with the software development team to improve Anduin proprietary technologies to increase the quality & scale of Legal Services 

Job Qualifications: 
● Experience with web development is a plus 
● Familiarity with data processing pipeline is a plus 
● Good sense of UI/UX is a plus 
● A mix of all above is not required but a BIG plus 
● Excellent analytical & problem-solving skills 
● Good at time management & detail-oriented 
● Good communicator, particularly in English 

Benefit: 
● Awesome colleagues 
● Generous compensation (salary and equity) 
● Flexible work environment
● Unlimited time-off policy 
● Premium health insurance 
● Annual company trip 
● Nice office in District 2, HCMC with lots of cool stuffs to relax (games, billiard) CV send to: careers@anduintransact.com 

Về Anduin: 
● Anduin được thành lập vào năm 2014. Là một công ty công nghệ chuyên tập trung chủ yếu vào hợp lý hoá thị trường tư nhân. Với sự phát triển nhanh, hiện nay công ty đã có hơn 100 nhân viên ở chi nhánh Mỹ và Việt Nam. 
● Với mục đích loại bỏ những sai sót mà các khoản đầu tư thay thế thường hay gặp phải do các quy trình phức tạp, thủ công dễ xảy ra lỗi và hệ thống phân mảnh, chúng tôi chuyên về tự động hóa quy trình làm việc và nhấn mạnh mô hình kiến trúc mở có thể tích hợp với các hệ thống và quy trình khách hàng hiện có. 

Sản phẩm của Anduin 
● Anduin Fund Subscription 
Đây là sản phẩm chủ đạo của chúng tôi. Nó cho phép các quỹ hợp lý hóa quy trình đăng ký và theo dõi sự tham gia của các nhà đầu tư. 
● Anduin Data Room 
Một công cụ cho phép người dùng tạo các phòng bảo mật, nơi họ có thể lưu trữ và chia sẻ tài liệu. Bạn có thể xem đây là một thứ tương tự như Dropbox hoặc Box. https://www.anduinroom.io 
● Anduin Sign 
Một công cụ chữ ký điện tử nhỏ đã được tích hợp vào sản phẩm Fund Subscription của chúng tôi. Anduin Sign cũng có thể được sử dụng như một sản phẩm độc lập (dành cho người dùng chỉ muốn có giải pháp chữ ký điện tử). 

Kỹ sư phần mềm, số hoá - Mô tả công việc 
Chúng tôi đang tìm kiếm Kỹ sư phần mềm, số hoá, người sẽ hợp tác chặt chẽ với cả nhóm phát triển phần mềm và pháp lý để tham gia vào các giai đoạn khác nhau của hoạt động Dịch vụ pháp lý của chúng tôi, đây là một phần quan trọng trong các sản phẩm Fund Subscription và Fund Operations (https://fundsub.io). Vai trò này đòi hỏi sự kết hợp của các kỹ năng khác nhau trong kỹ thuật phần mềm, do đó, các ứng viên từ nhiều nền tảng khác nhau được hoan nghênh thử sức nếu bạn quan tâm đến việc học các kỹ năng mới trong công việc. 

Vai trò công việc: 
● Số hóa tài liệu pháp lý thành các biểu mẫu thông minh, hợp lý 
○ Làm việc chặt chẽ với bộ phận pháp lý và khách hàng để thiết kế kế các văn bản pháp lý thông minh có tính tùy chỉnh cao. 
○ Triển khai biểu mẫu thông minh bằng giao diện người dùng 
○ Làm việc chặt chẽ với nhóm QA để biểu mẫu thông minh có chất lượng cao ● Phân tích dữ liệu được thu thập thông qua các biểu mẫu thông minh
○ Sử dụng dữ liệu được thu thập bởi các biểu mẫu thông minh để tạo thông tin chi tiết và báo cáo 
○ Viết tập lệnh để chuyển dữ liệu cho các đường dẫn xử lý dữ liệu khác nhau ● Tăng cường các công cụ nội bộ để tăng năng suất của công việc trên ○ Làm việc chặt chẽ với bộ phận phát triển phần mềm để cải thiện các công nghệ độc quyền của Anduin để nâng cao chất lượng và quy mô của Dịch vụ pháp lý 

Yêu cầu công việc: 
● Có kinh nghiệm phát triển web là 1 lợi thế 
● Quen thuộc với quy trình xử lý dữ liệu là một lợi thế 
● Điểm cộng cho ứng viên có kinh nghiệm về UX/UI 
● Không bắt buộc phải đáp ứng tất cả các yêu cầu trên nhưng nếu có sẽ là điểm cộng LỚN 
● Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc 
● Quản lý thời gian tốt và chi tiết 
● Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt 

Quyền lợi: 
● Đồng nghiệp giỏi, giàu kinh nghiệm 
● Chế độ đãi ngộ tốt, cạnh tranh 
● Môi trường làm việc thoải mái, giờ làm việc linh động 
● Chế độ ngày nghỉ không giới hạn 
● Bảo hiểm sức khoẻ 
● Chế độ du lịch hàng năm với công ty 
● Văn phòng đẹp, tiện nghi tại Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 
Hồ sơ đăng tuyển gửi về: careers@anduintransact.com

Các tin liên quan