HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Thông tin tuyển dụng

Công ty Túi Xách Simone Tiền Giang tuyển dụng Kĩ sư Machine Learning (Machine Learning Engineer)

14-12-2020 11:26

Giới thiệu về công ty (Company introduction):

Website:

http://simone.co.kr/eng/index.php?pCode=introduction                                                                       

Công nghệ đang được áp dụng tại công ty SIMONE TG (Technologies are being used in SIMONE TG):

  • Simone Data Science Platform (SDSP).
  • Simio (Simulation Modeling framework based on Intelligent Objects).
  • SAP for Business Operations.
  • Main database is ArangoDB(NoSQL and GraphDB).

I.                    VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG (JOB TITLE):

Kĩ sư Machine Learning (Machine Learning Engineer).

Phòng ban (Department): Kế Hoạch Sản Xuất – Team: Phát Triển Hệ Thống (Production Planning Department - Team: Systems Development Team).

Số lượng: 1 nhân viên (Position: 1 position).

Yêu cầu (Requirements):

Chuyên ngành: Khoa học máy tính / Kĩ sư máy tính / Công nghệ thông tin / Kiểm soát công nghệ và Công nghệ tự động hóa / Công nghệ và điện tử trong tin học công nghiệp / Kinh tế học tính toán / Toán kinh tế / Kĩ thuật công nghiệp.

Major: Computer Science / Computer Engineering / Information Technology / Technology Control and Automation Technology / Technology and Electronics – Industrial Informatics / Computational Economics / Mathematical Economics / Industrial Engineering.

Kĩ năng (Skill):

  • Yêu cầu kĩ năng mức độ tầm trung về Python (Intermediate Python skill is required).
  • Kinh nghiệm về ScikitLearn hoặc Keras hoặc PyTorch hoặc MLlib(PySpark) (chấp nhận kinh nghiệm tham gia dự án ở trường) (ScikitLearn or Keras or PyTorch or MLlib(PySpark) experience (School project experience is accepted).
  • Ứng viên phải đưa ra điểm một trong các môn học về Toán học ở trường (Toán học chuyên ngành Kĩ sư hoặc Toán học chuyên ngành Kinh tế hoặc Đại số tuyến tính hoặc Toán cao cấp hoặc Giải tích hoặc Lí thuyết trò chơi hoặc Lí thuyết đồ thị hoặc Kinh tế lượng) (The candidates must present the grade of one of university mathematics subjects (Mathematics for Engineering or Mathematics for Economics or Linear Algebra or Calculus or Game Theory or Graph Theory or Econometrics)).

Ngoại ngữ (Foreign language):

Không yêu cầu tiếng Anh cao nhưng ưu tiên Anh văn khá (English is not a requirement but preferred).

Kinh nghiệm việc làm (Job experience):

Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng ưu tiên kinh nghiệm thực tập (No job experience is required. Internship experience is preferred).

 Mô tả công việc (Job description):

                Kĩ sư Machine Learning cho hoạt động sản xuất (Junior Machine Learning engineer for manufacturing).

  II.                  LỢI ÍCH VÀ TIỀN LƯƠNG (BENEFITS AND PAY):

                Trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. Lợi ích tuân theo chính sách của công ty (Communicate clearly in the interview. Benefits are followed policies of company).

III.                PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ (HOW TO APPLY AND DUE DATE):

1.       Thời gian nhận hồ sơ (Due date application):

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27 tháng 2 năm 2021 (From the date of releasement until February 27th 2021).

2.       Phương thức nhận hồ sơ (Application method):

Gửi CV đến địa chỉ email: : tttphuong@simone.co.kr or thuyen@simone.co.kr để xét duyệt trước (Send CV to email: tttphuong@simone.co.kr or thuyen@simone.co.kr  for reviewing firstly).

Số điện thoại liên lạc (Phone number): 0989 592 112 hoặc (or) 0933 050 968.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Notice-Recruitment.pdf Document 516,78 KB

Các tin liên quan