Hệ thống sinh viên
Nội dung chi tiết
Nội dung chi tiết
In Ấn  
[CQ] Quy trình nộp cuốn SAU bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2019, đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2023)
Cập nhật: 20/03/2023
THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Đại học Chính quy Chương trình Chuẩn đã bảo vệ đề tài KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2019, đợt 1 (từ ngày 09/03 đến ngày 17/03/2023) về việc nộp cuốn SAU bảo vệ như sau:

1. Sinh viên (SV) nhận bản scan nhận xét của Giảng viên hướng dẫn (GVHD) và Giảng viên phản biện (GVPB) qua email từ ngày 20/03 - 22/03/2023 (Giáo vụ sẽ gửi qua email sinh viên cho các bạn).

2. Chỉnh sửa nội dung KLTN/TTTN/TTDATN
2.1 Nếu Hội đồng không yêu cầu chỉnh sửa, SV thực hiện việc nộp cuốn SAU bảo vệ như mục 3.
2.2 Nếu Hội đồng  yêu cầu chỉnh sửa nội dung: 
 • SV thực hiện việc chỉnh sửa nội dung báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng, đồng thời ghi nhận các nội dung chỉnh sửa vào bản thuyết minh chỉnh sửa sau bảo vệ KLTN-TTTN-TTDATN (file đính kèm).
 • SV gửi lại file báo cáo đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng + bản thuyết minh chỉnh sửa sau bảo vệ đến GVPB.
 • Sau khi GVPB đồng ý với nội dung chỉnh sửa của SV, SV in bản thuyết minh chỉnh sửa sau bảo vệ nhờ GVHD và GVPB ký xác nhận.

3. Nộp cuốn SAU bảo vệ vào ngày 30/03/2023 cho Bộ môn như sau:

Khi nộp cuốn sau bảo vệ qua email, SV bắt buộc phải cc GVHD, GVPB, các SV cùng thực hiện đề tài và đính kèm:
 • File báo cáo cuối cùng đã được GVPB thông qua;
 • File Source.zip (chứa Mã nguồn);
 • Đề cương chi tiết (theo mẫu LateX đã nộp cho giáo vụ trước đó);
 • Scan bản nhận xét của GVHD, GVPB;
 • Scan bản thuyết minh chỉnh sửa sau bảo vệ có chữ ký sống của GVHD và GVPB (áp dụng đối với các đề tài có yêu cầu chỉnh sửa).
4. Gửi nội dung tóm tắt của KLTN/TTTN/TTDATN cho giáo vụ qua link: https://bit.ly/guitomtatK19_1

5. Nộp lại 1 bản thuyết minh chỉnh sửa sau bảo vệ có chữ ký sống xác nhận của GVHD, GVPB cho Giáo vụ tại Văn phòng Khoa vào ngày 30/3/2023 (sáng từ 8g00-12g00, chiều từ 13g30-16g30).

LƯU Ý:
 • Thời gian gửi email đến GVPB: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/03/2023.
 • Thời gian nộp cuốn sau bảo vệ và gửi nội dung tóm tắt KLTN/TTTN/TTDATN: ngày 30/03/2023.
 • Điểm chỉ được công nhận khi SV hoàn thành và nộp cuốn SAU BẢO VỆ đúng quy trình, đúng thời hạn. Nếu SV không thực hiện đúng quy trình, thời gian như thông báo và có hành vi gian lận, không trung thực khi nộp cuốn sau bảo vệ, Khoa sẽ lập biên bản HỦY ĐIỂM và xử lý kỷ luật tùy mức độ vi phạm.
 • SV bắt buộc phải chỉnh sửa nội dung báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng và có chữ ký sống xác nhận của GVHD, GVPB trong bản bản thuyết minh chỉnh sửa sau bảo vệ.
 • Tên của đề tài trong cả 2 bản nhận xét của GVHD và GVPB phải giống nhau.
 • Sử dụng email sinh viên khi liên hệ.
Nếu có các thắc liên quan các bạn vui lòng liên hệ Bp. Giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT
Danh sách files đính kèm
TTTên fileLoạiSizeDownload
1D37_Ban-thuyet-minh-chinh-sua-sau-bao-ve-KLTN-TTTN-TTDATN.docxDocument22,34K
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: