Hệ thống sinh viên
Nội dung chi tiết
Nội dung chi tiết
In Ấn  
[CQ] Các mốc thời gian đăng ký và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017
Cập nhật: 16/06/2020

THÔNG BÁO

(Các mốc thời gian đăng ký và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017)

   Các bạn Sinh viên xem các mốc thời gian đăng ký và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017 trên HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN, mục CQUY >> Tốt nghiệp>> Quy trình thực hiện hoặc xem trong file đình kèm. 

   Các mẫu đơn liên quan nằm trong mục CQUY >> Tốt nghiệp>> Mẫu đơn & Quy định

   Sinh viên cần đăng nhập vào hệ thống trước khi truy cập vào chức năng trên.

   Đề nghị tất cả Sinh viên lưu ý tuân thủ các mốc thời gian này. Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào với bất kỳ lý do gì.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Danh sách files đính kèm
TTTên fileLoạiSizeDownload
1CQ_Cac-moc-thoi-gian-KLTN-TTTN-DATN-K2017.pdfDocument898,78K
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: