Hệ thống sinh viên
Nội dung chi tiết
Nội dung chi tiết
In Ấn  
Áp dụng 2 hình thức thực hành đối với các HP tin học mở cho Khóa 2017, 2018 trong HK1/ năm học 2018 - 2019
Cập nhật: 19/09/2018

THÔNG BÁO

(Về việc áp dụng 2 hình thức thực hành đối với HP tin học mở Khóa 2017, 2018 trong HK1/ 2018 - 2019)

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên khóa 2017 và 2018 về việc Khoa áp dụng cả 2 hình thức thực hành đối với các HP tin học của 2 khóa này trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019. Cụ thể như sau:

1. Khóa 2017có 12 tuần thực hành từ 17/09/2018 - 09/12/2018 trong đó:

a. 2 tuần 17/09/2018 - 23/09/2018 và 29/10/2018 - 04/11/2018: thực hành HT2.

b. 10 tuần từ 24/09/2018 - 28/10/2018 và 05/11/2018 - 09/12/2018: thực hành HT1.

2. Khóa 2018 có 12 tuần thực hành trong đó:

a. HP Nhập môn lập trình - CSC10001:

i. 2 tuần 15/10/2018 - 21/10/2018 và 19/11/2018 - 25/11/2018: thực hành HT2.

ii. 10 tuần từ 03/09/2018 - 14/10/2018 và 22/10/2018 - 18/11/2018: thực hành HT1.

b. HP Nhập môn công nghệ thông tin 1 - CSC00001:

i. 2 tuần 15/10/2018 - 21/10/2018 và 12/11/2018 - 18/11/2018: thực hành HT2.

ii. 10 tuần từ 27/08/2018 - 14/10/2018 và 22/10/2018 - 11/11/2018: thực hành HT1.

 Các bạn sinh viên lưu ý về thời gian cùng hình thức thực hành tương ứng. Để hiểu về 2 hình thức thực hành các bạn xem trong file đính kèm. 

Giáo vụ Khoa CNTT

Danh sách files đính kèm
TTTên fileLoạiSizeDownload
1CQ_Hinh_thuc_thuc_hanh_tu_HK1_1819.pdfDocuments355,52K
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: