Thông tin tuyển dụng

Công ty Orient Software tuyển dụng

09-06-2016 00:00

Hiện tại, Công ty Orient Software đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như sau:

1.      Fresh Dot Net Developer (10 positions)

2.      Dot Net Developer (4 positions)

3.      Web Designer (1 position)

4.      UX Designer (1 position)

Các bạn vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm sau đây.

Trân trọng./.

Bp.TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Info_for_FIT_Jun_2016.docx Documents 20,12 KB

Các tin liên quan