Thông tin tuyển dụng

Công ty KMS Technology tuyển dụng cho chương trình Launch program

03-06-2016 00:00

 Hiện tại công ty KMS Technology đang tuyển .NET, JAVA và QA cho chương trình Launch program. 

 

·         Đối tượng: sinh viên năm 4

·         Thời gian training: bắt đầu 13/6/2016

Các em sinh viên quan tâm, vui lòng xem thông tin bên dưới:

 

Thông tin job: http://careers.kms-technology.com/job/java-net-qa-career-for-students-fresh-graduates

 

Application form: https://docs.google.com/forms/d/1sjnd8Y6HVEG2NO44gy6-K8JpCrHJeFTkqYebAl2-dwA/viewform?c=0&w=1

 

Bp.TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 KMS_launch_program.jpg Documents 118,23 KB

Các tin liên quan