Thông tin tuyển dụng

Update-Công ty FPT Software tuyển dụng

25-05-2016 00:00

 THÔNG BÁO

Công ty FPT Software đang có nhu cầu tuyển dụng.

Các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem bản tin đăng tuyển chi tiết từng vị trí trong file đính kèm.

Trân trọng,

Bp.TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 fsoft-thong_tin_tuyen_dung.zip Documents 1025,47 KB

Các tin liên quan