Thông tin tuyển dụng

Cục Hải quan Đồng Nai tuyển dụng

22-03-2007 10:04

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tiêu chuẩn:
- Lý lịch gia đình và bản thân rõ ràng, đủ điều kiện tiêu chuẩn chính trị ngành Hải quan quy định, bản thân không có tiền án, tiền sự và không bị kỷ luật.
- Hộ khẩu thường trú tỉnh Đồng Nai.
- Sức khoẻ tốt, đủ điều kiện làm việc, tuổi đời không quá 30 tuổi.
- Ưu tiên con, em gia đình liệt sỹ, gia đình thương binh, gia đình có công với cách mạng.

Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ:
- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ B Anh văn trở lên.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
- Thời gian phát nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/04/2007.
- Địa điểm nhận hồ sơ: tại Phòng Tổ chức Cán bộ Cục Hải quan Đồng Nai, số 9A, đường Đồng Khởi, Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0613.895724

Các tin liên quan