Thông tin tuyển dụng

[GihOt] Tuyển dụng UNITY TECHNICAL ARTIST - FRESHER

16-08-2023 09:31

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Khung lương: thoả thuận

Số lượng: 02

🔥 Công việc cần làm:
- Xử lý assets của bên Artist để đưa vào Engine game.
- Hiện thực hóa các ý tưởng về effect chiến đấu, UI, enviroment trong Engine Unity cho phù hợp với phong cách đồ họa đã định sẵn.
- Xử lý mặt về mặt setting, hiệu chỉnh các assets 2D sprite/UI asset, 3D character.
- Thiết lập hệ thống lightning, shader sử dụng trong game phù hợp với platform đang hướng tới
- Quy định về đầu ra của 2D/3D assets đảm bảo đáp ứng về yêu cầu chất lượng hình ảnh và tối ưu hóa về hiệu suất trong trò chơi

🔥 Yêu cầu:
- Yêu thích và quyết tâm theo đuổi nghề game.
- Có kiến thức cơ bản trong Unity về các vấn đề về xử lý hình ảnh (Render Pipeline, Shader, Lightning …)
- Có kiến thức cơ bản về 3D Art (Model, Texture, Material, UV …)
- Có kiến thức cơ bản với các hệ thống ánh sáng, VFX trong Unity (Lightning, GI, Light Baking, Mesh Effect, Particle System)

🔥 Mô tả chi tiết: https://gihot.vn/careers/unity-technical-artist-fresher-vi/

🔥 Ứng tuyển:
Gửi CV & Porfolio (nếu có) về tuyendung@gihot.vn

        
#GihOt #GameStudio #TechnicalArtist

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Unity-technical-artist.png 326,56 KB

Các tin liên quan