Thông tin tuyển dụng

VinAI Residency Program

08-05-2023 15:59

Công ty VinAI (thuộc tập đoàn Vingroup) chuyên nghiên cứu những vấn đề cơ bản của trí tuệ nhân tạo (AI), từ cốt lõi là những thuật toán như máy học (machine learning), học sâu (deep learning),.. và áp dụng trong một số lĩnh vực thực tế như hiểu được nội dung hình ảnh, ngôn ngữ, giọng nói và hành vi tương tác người dùng. Năm 2022, VinAI được công nhận là đại diện Việt Nam duy nhất nằm trong top 20 các công ty toàn cầu dẫn đầu về nghiên cứu AI trong năm 2022.

Được thành lập năm 2019, chương trình VinAI Residency Program là chương trình đào tạo tài năng nghiên cứu AI đầu tiên và danh giá nhất tại Việt Nam. Cho đến nay, chương trình đã đào tạo gần 100 nhân tài, trong đó có những người đã tốt nghiệp và đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học thuật tại các chương trình Tiến sỹ thuộc trường TOP 20 trên thế giới và có những người tiếp tục gặt hái thành công ở những hướng đi khác. 
Với lộ trình đào tạo chuyên sâu trong vòng 2 năm, thành viên chương trình được cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, các khóa học và mentorship (người hướng dẫn - là các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành), được trực tiếp tham gia vào những dự án nghiên cứu từ việc lên ý tưởng cho đến trình bày các bài báo khoa học tại những hội nghị quốc tế đầu ngành. Không chỉ tập trung vào chuyên môn nghiên cứu, những AI Resident này còn được đào tạo toàn diện, được rèn luyện kỹ năng mềm, khả năng ngôn ngữ, tư duy doanh nghiệp,... để trở thành những nhân tố xuất sắc và có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng.

VinAI Residency Program – Batch 10 Application is now OPEN 
Welcome to an exciting journey that’s sure to get your heart racing and ignite your passion for AI knowledge. This summer, the VinAI Residency Program is back and ready to light up the sky! 
Our program is the most prestigious AI incubator in Vietnam, boasting a proven track record of successfully preparing residents for lucrative careers in AI research. We’ve helped secure 95 Ph.D. scholarships from the top 20 global universities and had 101 papers accepted at top-tier AI conferences. Throughout the program, we’ll provide you with the tools and expertise to become an influential AI leader, setting you up for success in your future research endeavours. 
Let’s make some waves in the world of AI together! 

WHY JOIN US? 
  • World-class mentorship from top-notch AI research scientists.
  • Fundamental research and courses in Machine Learning, Computer Vision, Natural Language Processing; plus, additional English classes and soft-skill courses.
  • A dynamic environment with excellent research scientists & AI engineers in one of the TOP 20 global companies for ‘leading AI Research in 2022’.
  • Competitive compensation package.
We are searching for CANDIDATES who are: 
  • Both undergraduates and recent graduates with a Bachelor’s/master’s degree.
  • A strong, self-driven interest in conducting research work.
  • Possess an exceptionally strong ability in either mathematics or coding.
  • Able to communicate in English adequately.
 OUR RECRUITMENT TIMELINE: 
Application opening: 26/4-10/6 
Entrance test: 3/6-11/6  
Coding interview: 12/6-25/6 
Research interview: 26/6 – 9/7 
The program for Batch 10 officially starts on 08/2023.  
Applications are OPEN from 26/04/2023 to 10/06/2023. 

Đăng ký tại https://bit.ly/VinAIRRPB10  
Want more information? Contact us at: ai-residency@vinai.io 
_______________________________________ 
For more information about AI Residency Program: https://www.vinai.io/ai-residency/ 
Subscribe & follow us on: 

Các tin liên quan