Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh 2023_Phương thức xét tuyển 01

04-05-2023 00:00


I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA DỰ TUYỂN

 1. Thí sinh tham gia dự tuyển diện xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2023 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây viết tắt là Bộ GDĐT) phải thỏa các điều kiện chung tại khoản 3 mục I và khoản 1 mục II thông báo này.
 2. Thí sinh tham gia dự tuyển diện ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 theo quy định của Bộ GDĐT phải thỏa các điều kiện chung tại khoản 3 mục I và khoản 1 mục III thông báo này.
 3. Điều kiện chung được tham gia dự tuyển

       Thí sinh tham gia dự tuyển diện xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển phải thỏa các điều kiện chung như sau:
           a) Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
           b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
           c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

II. XÉT TUYỂN THẲNG

 1. Đối tượng được xét tuyển thẳng, gồm có:
  a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
  b) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT và thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng:
  c) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế do Bộ GDĐT cử tham gia được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT và thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;
  d) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT và thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;
  e) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi thi khoa học, kỹ thuật quốc tế do Bộ GDĐT cử tham gia được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT và thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;
  f) Trường hợp nếu thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ hoặc thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đồng thời hai đối tượng này phải thỏa các điều kiện sau đây:
  i) Có điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý, Hóa cuối năm học các lớp 10, 11, 12 từ 8.0 trở lên.
  ii) Phải học bổ túc kiến thức một năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức được giảng dạy tại Trường Dự bị đại học TP.HCM.
 2. Ngành xét tuyển thẳng vào đại học
  a) Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm a và điểm f khoản 1 Mục II: Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định ngành được xét tuyển thẳng cho thí sinh căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh và theo chỉ tiêu xét tuyển từng ngành.
  b) Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm b và điểm c khoản 1 Mục II: Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định xét tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp với môn thi trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia mà thí sinh đã đoạt giải theo chỉ tiêu xét tuyển từng ngành và theo quy định tại bảng số 1 như sau:

Bảng số 1

          c) Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm d và điểm e khoản 1 Mục II: Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định được xét tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp với kết quả dự án, đề tài theo chỉ tiêu xét tuyển từng ngành.

III. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

 1. Đối tượng được ưu tiên xét tuyển
  a) Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm e khoản 1 Mục II nếu không dùng quyền xét tuyển thẳng thì được ưu tiên xét tuyển trong năm tốt nghiệp THPT.
  b) Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức và có điểm trung bình cộng của 03 năm THPT từ 8,0 trở lên được ưu tiên xét tuyển vào đại học trong năm tốt nghiệp THPT, thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
  c) Thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia Bộ GDĐT tổ chức và có điểm trung bình cộng của 03 năm THPT từ 8,0 trở lên được ưu tiên xét tuyển vào đại học trong năm tốt nghiệp THPT, thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
 2. Ngành được ưu tiên xét tuyển
  a) Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm a khoản 1 Mục III: Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định ngành được ưu tiên xét tuyển vào đại học cho thí sinh căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh và theo chỉ tiêu xét tuyển từng ngành.
  b) Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm b khoản 1 Mục III: Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp với môn thi trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia mà thí sinh đã đoạt giải theo quy định tại Bảng số 1 của điểm b khoản 2 Mục II và theo chỉ tiêu xét tuyển từng ngành.
  c) Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm c khoản 1 Mục III: Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp với kết quả dự án, đề tài theo chỉ tiêu xét tuyển từng ngành.

IV. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN (*)

Tổng chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trên tổng chỉ tiêu năm 2023 theo bảng số 2 như sau:

Bảng số 2

Lưu ý:

(*) Tên phương thức xét tuyển do Bộ GDĐT quy định: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8).

(** ) Tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành đối với các phương thức xét tuyển năm 2023 sẽ được Trường cập nhật/điều chỉnh sau khi có văn bản cho phép từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

V. SỐ LƯỢNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

 1. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển
 • Không giới hạn nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành/nhóm ngành.
 • Nếu thí sinh đăng ký hơn hai nguyện vọng vào các ngành/nhóm ngành thì các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
 1. Nguyên tắc xét tuyển
 • Tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ nhiều hơn chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xét theo thứ tự đoạt giải từ cao xuống thấp.

VI. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, CÁC LOẠI HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

 1. Hướng dẫn đăng ký
 • Bước 1: Điền vào phiếu đăng ký xét tuyển
 • Xét tuyển thẳng theo đối tượng tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm e khoản 1 Mục II: Thí sinh điền vào phiếu đăng ký xét tuyển tại mẫu Phụ lục 1.1 (file word đính kèm), sau đó tiếp tục khai thông tin tại đường link: https://forms.office.com/r/ztsG6pCxB8
 • Xét tuyển thẳng theo đối tượng tại điểm f khoản 1 Mục II: Thí sinh điền vào phiếu đăng ký xét tuyển tại mẫu Phụ lục 1.2 (file word đính kèm), sau đó tiếp tục khai thông tin tại đường link: https://forms.office.com/r/8B5HfGhN11
 • Ưu tiên xét tuyển theo đối tượng tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Mục III: Thí sinh điền vào phiếu đăng ký xét tuyển tại mẫu Phụ lục 1.3 (file word đính kèm), sau đó tiếp tục khai thông tin tại đường link: https://forms.office.com/r/j1qG0hs6vy
 • Bước 2: Thí sinh in phiếu đăng ký xét tuyển đã điền theo mẫu phụ lục tại Bước 1, ký tên, ghi rõ họ tên và dán ảnh thẻ 4x6 mới nhất trong vòng 6 tháng. Thí sinh làm thủ tục xin Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng trường THPT xác nhận các thông tin của thí sinh đã khai trên phiếu đăng ký.
 • Bước 3: Nộp bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển cho Trường ĐH KHTN theo quy định tại khoản 2 mục này.
 1. Các loại hồ sơ và lệ phí xét tuyển

Hồ sơ đăng ký theo đối tượng tham gia dự tuyển được quy định như sau:

       1.1 Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Chiến sĩ thi đua toàn quốc, hồ sơ gồm:
        a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 1.1 hoặc 1.3)

        b) Quyết định tặng thưởng danh hiệu của Nhà nước hoặc Quyết định công nhận danh hiệu của Nhà nước.
        c) Bản photo có công chứng học bạ 3 năm học THPT.
        d) Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/1 nguyện vọng.
       1.2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc tế do Bộ GDĐT cử tham gia; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GDĐT tổ chứcThí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế do Bộ GDĐT cử tham gia, hồ sơ gồm:
        a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 1.1 hoặc 1.3).

        b) Bản photo có công chứng giấy chứng nhận đoạt giải.
        c) Bản photo có công chứng học bạ 3 năm học THPT.
        d) Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/1 nguyện vọng.
       1.3. Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ  thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ hồ sơ gồm:
        a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 1.2);

        b) Bản sao trích lục giấy khai sinh trên đó ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số.
        c) Văn bản xác nhận thông tin về cư trú theo quy định (theo mẫu CT07 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An ngày 15/5/2021, đính kèm Phụ lục 1.4).
        d) Bản photo có công chứng Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân.
        e) Bản photo có công chứng học bạ 3 năm học THPT.
        f) Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/1 nguyện vọng.
      1.4. Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ gồm:
       a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 1.2).

       b) Văn bản xác nhận thông tin về cư trú theo quy định (làm theo mẫu CT07 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA của Bộ Công An ngày 15/5/2021, đính kèm Phụ lục 1.4).
       c) Bản photo có công chứng Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân.
       d) Bản photo có công chứng học bạ 3 năm học THPT.
       e) Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/1 nguyện vọng.
VII. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ VÀ PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ

 1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/6/2023 đến 16 giờ 30 ngày 26/6/2023 (nếu thí sinh nộp qua đường bưu điện, Trường đề nghị thí sinh nộp trước ngày 23/6/2023 để kịp có hồ sơ cho Trường xét tuyển).
 2. Phương thức nộp hồ sơ
  a) Nộp trực tiếp:
 • Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường ĐH KHTN theo địa chỉ: số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM (nộp trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00, buổi chiều từ 13giờ30 đến 16giờ30).
  b) Nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh (trước ngày 23/6/2023).
 • Hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Trường ĐH KHTN, Phòng Đào tạo, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM. Trường chỉ nhận hồ sơ trong thời gian quy định căn cứ vào dấu xác nhận ngày nộp của bưu điện. Trường sẽ hậu kiểm lại hồ sơ khi thí sinh làm thủ tục nhập học.
 • Lệ phí: Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện sẽ nộp lệ phí bằng cách chuyển khoản ngân hàng theo hướng dẫn như sau:
 • Tên tài khoản ngân hàng (viết đầy đủ): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 • Số tài khoản: 6380201017313, ngân hàng Agribank, chi nhánh Bình Thạnh.
 • Nội dung chuyển tiền: Thí sinh ghi đúng thứ tự như sau: Số căn cước công dân/Số Chứng minh nhân dân - Họ và tên - LPXT PT1 (Ví dụ: 012345678999 - Nguyễn Văn A- LPXT PT1).

VIII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN, XÁC NHẬN NHẬP HỌC, ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN

 1. Công bố kết quả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển: Chậm nhất là ngày 05/7/2023, Trường sẽ công bố kết quả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường theo địa chỉ: https://www.hcmus.edu.vnDanh sách đủ điều kiện trúng tuyển sẽ được cập nhật lên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2. Xác nhận nhập học (XNNH) và đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT)
  a) Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng

- Từ ngày 06/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 15/8/2023, thí sinh có thể XNNH trên Hệ thống. Những thí sinh đã XNNH sẽ không được đăng ký NVXT tiếp theo.

- Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để được xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ XNNH trực tuyến theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          b) Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển

     Từ ngày 10/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023, thí sinh trúng tuyển phải đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NVXT (không giới hạn số lần) như sau:

- Thí sinh đăng ký NVXT đối với các phương thức xét tuyển phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (xem hướng dẫn tại Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia);

- Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) thông tin của thí sinh trên Hệ thống; 

- Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);

 - Tất cả các NVXT của thí sinh theo các phương thức xét tuyển của cơ sở đào tạo được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 01 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển;

- Thí sinh phải XNNH trực tuyến theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IX. LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀ CÁC LƯU Ý CHUNG

 1. Thời gian làm thủ tục nhập học: Thí sinh đã XNNH trực tuyến theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm thủ tục nhập học tại Trường.
 2. Thời gian làm thủ tục nhập học: Trường sẽ thông báo sau.
 3. Các lưu ý chung
  a) Thí sinh tìm hiểu và nắm rõ thông tin xét tuyển trong đề án tuyển sinh của Trường và thường xuyên theo dõi các thông báo của Trường để thực hiện đúng các quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục, thời gian và thông tin liên quan đến dự tuyển/xét tuyển. Địa chỉ trang thông tin của Trường: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn.
  b) Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  c) Thí sinh phải nắm rõ tên phương thức xét tuyển do Bộ GDĐT quy định tương ứng đối với phương thức xét tuyển của Trường để thuận tiện khi ĐKXT và XNNH trực tuyến theo quy định của Bộ GDĐT.
  d) Nếu còn thắc mắc về các nội dung thông báo này, thí sinh gửi câu hỏi qua địa chỉ email: pdttuyensinh@hcmus.edu.vn để được giải đáp (trả lời chậm nhất trong vòng 48 tiếng)./.

File thông báo chính thức: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/attachments/article/120/TB01_TB%20XTT_UTXT_BO_PT1_2023.pdf

Nguồn: www.tuyensinh.hcmus.edu.vn

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 PHU-LUC-1.1.-TT_UTXTT.BGDDT.docx Document 19,54 KB
2 PHU-LUC-1.2.-TT_UTXTT.BGDDT.docx Document 20,52 KB
3 PHU-LUC-1.3.-TT_UTXTT.BDDT.docx Document 19,71 KB
4 PHU-LUC-1.4.-MAU-XAC-NHAN-NOI-CU-TRU_2021_BCA.doc Document 41,5 KB

Các tin liên quan