Hoạt động sinh viên

Đăng ký tham quan công ty DEK Technologies ngày 16/05

06-04-2023 14:18

 • Thời gian tham quan: 8g30 - 11g15 thứ ba ngày 16/05/2023
 • Địa chỉ công ty: DEK Technologies Việt Nam – Số 9 – 11 đường Đống Đa, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 • Phương tiện: có xe đưa đón (tập trung tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ vào 7g30)
 • Số lượng: 45 sinh viên

Chương trình tham quan: 
 • DEK Technologies introduction
 • Soft skill sharing
 • Company Tour
 • Tea Break
 • Mini game – Q&A

Đăng ký: 

Sinh viên đăng ký thông qua hệ thống quản lý của Khoa tại: 
(Tên đăng nhập: MSSV; mật khẩu ban đầu: ngày tháng năm sinh)
Thời hạn đăng ký: từ nay đến  hết ngày 10/4/2023

Lưu ý:
 • Sinh viên tham gia tham quan công ty sẽ được cộng ĐRL 
 • Sinh viên lớp Kiến tập nghề nghiệp có thể tham gia để tích lũy hoạt động cho môn học
 • Danh sách sinh viên tham gia chính thức sẽ được thông báo trên Website Khoa và Kênh hoạt động
 • Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được gửi thông tin chương trình tham quan chi tiết về địa chỉ email đã cung cấp
 • Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty DEK Technologies
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 
 • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày tham quan 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ
Bp. TLSV

Các tin liên quan