Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham gia Hội thảo Hành trang vào nghề: Tập huấn kỹ năng CV, phỏng vấn và giao tiếp (lớp 6)

29-03-2023 10:30

Khoa CNTT thông báo danh sách tham dự Hội thảo Hành trang vào nghề: Tập huấn kỹ năng CV, phỏng vấn và giao tiếp  (lớp 6). Sinh viên vui lòng xem thông tin tại link.

Thời gian: 13g00 - 16g30 chủ nhật 9/4/2023
Địa điểm: Phòng C.33, Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5
Diễn giả: Công ty KMS Technology

  • Dung Luyen - Senior HR Executive - KMS Software Services
  • Quynh Tran - HR Executive - KMS Software Services
  • Tuoi Ha - Talent Acquisition Manager - KMS Healthcare

***Sinh viên chưa tham gia các lớp 1,2,3,4, 6 có thể đăng ký tham dự lớp 7. 

Thông tin chi tiết về lớp 7 được đăng tải tại thông báo này.

Lưu ý:

  • Sinh viên đến sớm 15 phút và điểm danh đầu vào (trước hội thảo);
  • Hội thảo lớp 5 đã bị hủy, thông báo đã được gửi đến email những sinh viên đăng ký tham dự;
  • Sinh viên tham gia đúng theo danh sách lớp được thông báo;
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp;
  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL ;
  • Sinh viên có tên trong danh sách nhưng có việc bận đột xuất phải tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV qua email trước 3 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Các tin liên quan