Thông báo chung

Danh sách đạt giải Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2022

28-11-2022 03:25

BTC trân trọng thông báo danh sách sinh viên đạt giải thưởng tại Cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2022, sinh viên vui lòng xem kết quả tại tệp tin đính kèm.

Thông tin trao giải sẽ được thông báo sau.


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2022-Khoi-Chuyen-tin---Danh-sach-giai-thuong-Olympic-HCMUS.pdf Document 195,97 KB
2 2022--Khoi-Khong-chuyen---Danh-sach-giai-thuong-Olympic-HCMUS.pdf Document 195,06 KB
3 2022--Khối-siêu-cúp---Danh-sach-giai-thuong-Olympic-HCMUS.pdf Document 196,4 KB

Các tin liên quan