Thông tin tuyển dụng

Hitachi Vantara Vietnam tuyển dụng nhiều vị trí

21-01-2022 02:35


Trong năm 2022, Hitachi Vantara Vietnam đang và sẽ nhận nhiều dự án trong nước và quốc tế, từ đó cũng mong muốn có thêm lực lượng trẻ, năng động và sáng tạo cùng đồng hành. Hitachi Vantara Vietnam tuyển dụng nhiều vị trí sau:

  • Full-stack/Back-end/Front-end Developer: Java/ NodeJS/ C/C++/ .Net/ Python/ ReactJS/ Angular
  • Mobile Developer: iOS/ Android
  • Automation Test Engineer
  • Bridge Software Engineer: Japanese N2/N3 & IT Background
Sinh viên có thể nộp CV theo 2 cách sau:
Quét mã QR và điền thông tin kèm link CV
Gửi CV trực tiếp về mail: hvn_recruitment@hitachivantara.com

Các tin liên quan