Hoạt động sinh viên

Danh sách sinh viên tham dự hội thảo chủ đề Công nghệ AI

20-11-2021 09:56

Khoa thông báo danh sách sinh viên tham dự Hội thảo chủ đề: Công nghệ AI

1. Thời gian truy cập Zoom: 7g45 Thứ hai ngày 22/11/2021

2. Phương thức: Trực tuyến tại Zoom (link tham dự sẽ được gửi tới email sinh viên)

3. Diễn giả: 

  • Anh Nguyễn Đăng Khoa – Giám đốc Dự án 
  • Anh Trần Hoàn Anh Nguyên – Quản lý Dự án 
  • Anh Nguyễn Thành Danh – Chuyên viên Công nghệ AI
  • Anh Phan Duy Lưu – Chuyên viên Khoa học Dữ liệu 

Lưu ý:

  • Sinh viên tham gia chương trình và thực hiện khảo sát của Khoa sẽ được cộng ĐRL;
  • Sinh viên cần đăng nhập tham gia bằng email sinh viên, đặt tên theo cú pháp MSSV - Họ tên để được ghi nhận hoạt động;
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Bp. TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Danh-sach-sinh-vien-tham-du-HT-Cong-nghe-AI.pdf Document 133,62 KB

Các tin liên quan