Lịch trực cố vấn học tập

Lịch trực Cố vấn học tập học kỳ III năm học 2020-2021

05-05-2021 16:12

THÔNG BÁO

(Lịch làm việc Bộ phận Cố vấn học tập Khoa CNTT)

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; giải đáp các thắc mắc liên quan đến: mục tiêu đào tạo, ngành đào tạo, quy chế học vụ và các quy định học vụ khác của Khoa, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch trực Cố vấn học tập (viết tắt là CVHT) học kỳ 3, kể từ ngày 10/05/2021 đến 21/08/2021 như sau:


Ngoài ra, sinh viên có thể liên hệ CVHT qua:

    Bp. TLSV

    Các tin liên quan