Lịch trực cố vấn học tập

Lịch làm việc Bộ phận Cố vấn học tập Khoa CNTT

23-06-2020 10:24

THÔNG BÁO

(Lịch làm việc Bộ phận Cố vấn học tập Khoa CNTT)

        Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch và có phương pháp học tập hiệu quả; Giải đáp các thắc mắc liên quan đến: mục tiêu đào tạo, ngành đào tạo, quy chế học vụ và các quy định học vụ khác của Khoa Công nghệ Thông tin và trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM). Khoa Công nghệ Thông tin triển khai công tác Cố vấn học tập (viết tắt là CVHT) kể từ ngày 22/6/2020.
         
        Sinh viên có thể liên hệ gặp CVHT theo lịch trực dưới đây, từ Thứ 2  - Thứ 6 tại I53 và Thứ 7 tại I63.

     Trong trường hợp cần tư vấn về chuyên ngành, sinh viên nên trao đổi trực tiếp với CVHT đúng chuyên ngành mà sinh viên cần tư vấn, giải đáp.       
Bộ phận giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan