Thông báo chung

Danh sách sinh viên tham quan Zalo ngày 20/4 (Thứ ba)

14-04-2021 09:34

  • Thời gian tập trung: 13g00 thứ ba ngày 20/4/2021
  • Địa điểm tập trung để lên xe: cơ sở Thủ Đức
  • Địa chỉ công ty: Lô 3B, Đường số 13, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM.

Danh sách sinh viên tham quan tại tệp tin đính kèm.

Lưu ý:
  • Sinh viên tham gia tham quan công ty sẽ được cộng ĐRL
  • Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được gửi thông tin chương trình tham quan chi tiết về địa chỉ email sinh viên.
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày tham quan 
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 
  • Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty Zalo

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DSSV_Tour_Zalo.pdf Document 200,15 KB

Các tin liên quan