Thông báo chung

Thông tin chương trình KIT - Japan Online Spring School 2021

20-01-2021 02:52

Nhà trường có nhận được thông tin về chương trình KIT - Japan Online Spring School 2021 của Viện Kỹ thuật Kyoto, Nhật Bản

  • Đối tượng tham gia: sinh viên năm 2,3,4 ngành Công nghệ thông tin
  • Số lượng: 5 sinh viên.
  • Thời gian diễn ra chương trình: từ ngày 2/3/2021 đến ngày 4/3/2021.
  • Tất cả các nội dung của chương trình sẽ được thực hiện thông qua Zoom và bằng tiếng Anh.

Link đăng ký chương trình: https://bom.to/YcFVhMB1 

Hạn chót đăng ký: 16g00 ngày 26/01/2021.

Thông tin chi tiết chương trình: xem tại đây

Các tin liên quan