Thông báo chung

Danh sách sinh viên tham quan công ty Tiki ngày 28/12

21-12-2020 11:48

  • Thời gian tập trung: 8g45 ngày 28/12 (Thứ hai)
  • Địa điểm tập trung: Lầu 3, Tháp A, Viettel Building, 285 Cách Mạng Tháng Tám
  • Phương tiện: tự túc


Lưu ý:

  • Sinh viên tham gia tham quan công ty sẽ được cộng ĐRL tại mục 1.3.4
  • Sinh viên có tên trong danh sách sẽ được gửi thông tin chương trình tham quan chi tiết về địa chỉ email sinh viên.
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng bận việc đột xuất, vui lòng tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV trước 03 ngày tham quan 
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Blacklist của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp 
  • Thông tin đăng ký của sinh viên có tên trong danh sách sẽ được chuyển cho công ty Tiki.
  • Sinh viên bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia chuyến tham quan.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ

Các tin liên quan