Thông báo chung

Thông báo v/v nhận giấy khen cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên và Kỳ thi ICPC trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2020

17-12-2020 11:04

Những sinh viên đạt giải trong cuộc thi Olympic và Kỳ thi ICPC trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2020 nhận giấy khen thưởng tại văn phòng khoa I.53,(cơ sở Nguyễn Văn Cừ).

Thời gian nhận: Từ ngày 16/12/2020 đến hết ngày 24/12/2020 (từ thứ 2 đến thứ 6, sáng 8g00 - 12g00, chiều từ 14g00 - 17g00).

Bp. TLSV

Các tin liên quan