Tốt Nghiệp > Qui trình thực hiện

Hướng dẫn viết và trình bày Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp (07/2020)

17-07-2020 17:27

THÔNG BÁO

(Hướng dẫn viết và trình bày Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp)

Vào ngày 17/07/2020, TS. Nguyễn Văn Vũ - Phó trưởng Khoa CNTT có trao đổi với các bạn sinh viên về vấn đề viết và trình bày Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp.

Đính kèm là slide được trình bày trong buổi trao đổi, các bạn có thể xem và tham khảo cho bản báo cáo Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp cũng như chuẩn bị cho việc báo cáo đề tài trước hội đồng.

GIÁO VỤ KHOA CNTT


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Huong-dan-viet-va-trinh-bay-Khoa-luan_2020_compressed.pdf Document 496,17 KB
2 Khoa-CNTT---Bieu-mau-cham-diem-tot-nghiep-v3-20190702.pdf Document 159,47 KB

Các tin liên quan