Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo v/v nghỉ học do bão

25-12-2017 11:15

Thông báo

Triển khai thực hiện công lệnh hỏa tốc của UBND TPHCM, sau khi đã xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc ĐHQG-HCM,  thực hiện chỉ đạo của BGH Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, P. TCHC cùng P. TT-TT  khẩn cấp thông báo đến cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên học toàn trường (trừ bộ phận bảo vệ) tạm ngưng tất cả hoạt động trong khuôn viên nhà trường từ 12g00 ngày 25/12 đến hết ngày 26/12/2017.

GVK

Các tin liên quan