Thông báo chung

Thông báo: V/v đăng ký tích lũy hoạt động Môn Kiến tập nghề nghiệp cho HK2 năm học 2017 -2018

28-09-2017 05:17

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký tích lũy hoạt động Môn Kiến tập nghề nghiệp cho HK2 năm học 2017 -2 018)

 
Những sinh viên có nhu cầu học môn Kiến tập nghề nghiệp (sẽ mở lớp vào HK2), các em có thể tham gia hoạt động do Khoa tổ chức từ HK1 để tích lũy điểm cho môn học từ HK1.
 
Quy trình như sau:
- Các em đăng ký tham gia hoạt động ở HK1, sẽ được điểm danh ở mỗi hoạt động cụ thể. Các em có thể tích lũy dần đến HK2.
- Sau khi tham gia hoạt động, về viết report và nộp trên hệ thống moodle (sẽ có link sau mỗi hoạt động).
- Tích lũy đủ hoạt động và viết báo cáo cuối kỳ (do giảng viên yêu cầu, bài cáo cáo cuối kỳ sẽ làm ở HK2).

Lưu ý: Những sinh viên đã tham gia thực tập hè, có thể đăng ký môn học này ở HK2 . Kết quả điểm sẽ quy ra hoạt động tương ứng (dựa vào điểm số đánh giá từ công ty. Các bạn chỉ cần tích lũy thêm vài hoạt động nữa (ở HK1 hoặc HK2) là được.
- Khoa đảm bảo những em tham gia tích lũy điểm hoạt động từ HK1 sẽ được đăng ký HP Môn Kiến tập nghê nghiệp ở HK2.
 
Hiện tại Khoa đã mở các hoạt động, các bạn có thể đăng ký tham qua các link sau:
 
Mọi thắc mắc các em vui lòng liên hệ qua email sau: tlsv@fit.hcmus.edu.vn
 
Trân trọng,

Các tin liên quan