Thông báo chung

Thông báo hủy chuyến tham quan công ty Studio60 ngày 10/10/2017

28-09-2017 03:01

 THÔNG BÁO

(V/v Hủy chuyến tham quan công ty Studio60)

Do công ty có sự kiện đột xuất diễn ra vào ngày 10/10/2017 nên chuyến tham quan công ty Studio60 sẽ bị hủy.

Khi có bất cứ thay đổi về chuyến tham quan hoặc mở tour vào ngày khác Bp. Trợ Lý sinh viên sẽ thông báo đến các bạn trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng,

Bp.TLSV

Các tin liên quan