Đào tạo Đại học & Cao đẳng

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM đào tạo đại học với các hệ sau:

  • Cử nhân tin học Hệ Chính quy.
  • Cử nhân tin học Hệ Hoàn chỉnh đại học.
  • Cử nhân tin học Hệ Tiếng Pháp.
  • Cử nhân tin học Hệ Tài năng.
  • Cử nhân tin học Hệ Tại chức.
  • Cử nhân tin học Hệ Đào tạo từ xa.
  • Cao đẳng Tin học (CT 3 năm).

Cử nhân Công nghệ thông tin (Sinh viên hệ Chính quy)

Để được học chương trình cử nhân chính qui, một sinh viên phải thi kỳ thi tuyển sinh quốc gia với 3 môn: Toán, Lý, và Hóa. Chỉ những thí sinh có điểm cao nhất mới được tuyển, số sinh viên trung bình được tuyển mỗi năm khoảng 400.

Để được cấp bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin, một sinh viên cần hoàn tất chương trình bao gồm các môn đại cương, các môn tin học cơ sở, các môn chuyên ngành, và phải bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp của mình trước hội đồng thi. Tổng cộng mất hết 4 năm để hoàn tất chương trình.


Cử nhân Công nghệ thông tin (Sinh viên hệ Tài năng)

Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin đối với các sinh viên tài năng vừa được bắt đầu từ năm 2002. Mục đích của chương trình đào tạo đặc biệt này là phát huy các kỹ năng và tính sáng tạo của các sinh viên tài năng trẻ Công nghệ Thông tin. Chương trình này cung cấp điều kiện tốt cho sinh viên hiểu rõ các kiến thức và các kỹ năng công nghệ thông tin nâng cao nhất để trở thành những nhà nghiên cứu và những kỹ sư có tay nghề cao trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin làm việc tại các khu công nghiệp cũng như các viện nghiên cứu. Mỗi năm, khoảng 25 sinh viên năm nhất ưu tú với thành tích học cao từ các trường phổ thông được chọn học chương trình này.


Cử nhân Công nghệ thông tin hệ Tiếng Pháp (AUF)

Hệ Cử nhân Công nghệ Thông tin hợp tác với AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) đầu tiên mở cho sinh viên vào năm 1994. Mục đích của hệ thống giáo dục đặc biệt này là mở rộng khoa học và kỹ thuật từ cộng đồng nói tiếng Pháp bằng cách đào tạo các kỹ sư có trình độ cao sẽ tham gia các dự án tin học hóa chính.

Các sinh viên hệ AUF được hỗ trợ các điều kiện tốt để nâng cao tiếng Pháp và khả năng dùng tiếng Pháp lưu loát trong học tập và nghiên cứu. Một số môn học được dạy bằng tiếng Pháp và các sinh viên được yêu cầu hoàn tất luận văn bằng tiếng Pháp.

Thông tin chi tiết

Đào tạo Tiến sĩ & Thạc sĩ

Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin (PhD)

Chương trình tiến sĩ chỉ là nghiên cứu. Để đạt được bằng Tiến sĩ ngành công nghệ thông tin, một học viên phải hoàn tất luận án được thực hiện trong tối thiểu 3 năm và bảo vệ thành công trước hội đồng thi.

Để được vào học chương trình Tiến sĩ một thí sinh phải:

 • Có bằng Thạc Sĩ ngành Công nghệ Thông tin hay một lĩnh vực có liên quan do một viện có tên tuổi công nhận.
 • Thông thạo Anh văn.
 • Đậu kỳ thi tuyển sinh được tổ chức hàng năm bởi Phòng sau đại học ở Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.


Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (MSc)

Khoảng 50 thí sinh với chất lượng cao nhất được chọn lọc cho chương trình mỗi năm. Để đạt được bằng Thạc sĩ ngành công nghệ thông tin, một học viên phải hoàn tất chương trình học và bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp trước hội đồng thi. Thời gian tối thiểu cho việc tham gia học toàn thời gian yêu cầu đối với bằng cấp Thạc sĩ là 2 năm.

Để đủ tiêu chuẩn học chương trình thạc sĩ ngành công nghệ thông tin, một thí sinh phải:

 • Có bằng Cử nhân ngành thích hợp hoặc từ một viện có tên tuổi.
 • Thông thạo Anh văn.
 • Đậu kỳ thi tuyển sinh được tổ chức hàng năm bởi Phòng sau đại học của Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.