Thông báo nộp đơn phúc khảo bài thi cuối kỳ HK3/20-21 bậc Đại học và Cao đẳng Chính quy
Updated: 23/11/2021

THÔNG BÁO

(V/v phúc khảo bài thi cuối kỳ HK3/20-21 bậc Đại học và Cao đẳng Chính quy)

Trường nhận đơn chấm phúc khảo thi cuối kỳ HK2/20-21 bậc Đại học và Cao đẳng Chính quy như sau:

Thời gian: từ ngày 27/11 đến 29/11/2021

Hình thức: nộp đơn theo mẫu tải trên web Phòng Khảo thí qua email ntkhuong@hcmus.edu.vn (Cô Nguyễn Thị Kim Hướng)

Lệ phí: 15.000/ môn (từ ngày 27/11 đến 29/11/2021, hình thức chuyển khoản)

Chi tiết sinh viên xem tại thông báo của phòng Khảo thí tại link hoặc xem trong file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Attached Files
TTTên fileLoạiSizeDownload
1TB-PhucKhao-HK3-2021-CQ.pdfDocument252.09K
Recent news:
Older news: