Mời tham dự buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính đợt tháng 10 (ngày 12/10/2021, Zoom)
Updated: 11/10/2021
THÔNG BÁO
Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính đợt tháng 10/2021 sẽ bảo vệ trực tuyến qua kênh Zoom.

Thời gian bảo vệ: 9g30, ngày 12/10/2021 (thứ ba)

Danh sách đề tài bảo vệ các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.

Các bạn sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh các khóa quan tâm có thể đăng ký tham dự tại link để được cung cấp mật khẩu tham dự.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Attached Files
TTTên fileLoạiSizeDownload
1SDH_DSHV-bao-ve-dot-thang-10-2021.pdfDocument200.08K
Recent news:
Older news: