[CQ] Danh sách sinh viên được duyệt vào lớp Khởi nghiệp - 18/1, HK3, NH 2020-2021
Updated: 19/07/2021

THÔNG BÁO

(Danh sách sinh viên được duyệt vào lớp Khởi nghiệp - 18/1, HK3, NH 2020-2021)

Giáo vụ thông báo đến các sinh viên đã đăng ký lớp Khởi nghiệp - 18/1, HK3, NH 2020-2021 trên Portal Trường và nộp bài luận kiểm tra đầu vào xem danh sách sinh viên đã được duyệt vào lớp tại file đính kèm.

Các bạn không được duyệt vào lớp giáo vụ đã huỷ đăng ký trên Portal trường.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Attached Files
TTTên fileLoạiSizeDownload
1DSSV-lớp-StartUp-CQ2018-HK3-20-21.pdfDocument131.25K
Recent news:
Older news: