Thông báo về Hệ thống Q&A FIT
Updated: 03/03/2021

Nhằm hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về học vụ, hoạt động, sinh viên có thể đặt câu hỏi tại Hệ thống Q&A FIT để nhận được câu trả lời kịp thời và chính xác.

Link hệ thống:  bit.ly/Hethonghoidap


Recent news:
Older news: