[CQ] Thông báo nghỉ học lớp Nhập môn CNTT (CQ2020/1) ngày 20/11/2020
Updated: 18/11/2020
THÔNG BÁO

Lớp Nhập môn Công nghệ thông tin CQ2020/1 (GVLT: Đỗ Thị Thanh Hà) thứ 6 (tiết 6-9) nghỉ học 1buổi ngày 20/11/2020 do GV bận công tác.

GIÁO VỤ KHOA CNTT
Recent news:
Older news: