CQ_DSSV nộp đề cương KLTN/ TTTN/ ĐATN đợt 1 (tháng 3/2021), HK1/20-21
Updated: 27/10/2020
THÔNG BÁO

Các bạn SV xem danh sách nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp / Đồ án tốt nghiệp đợt 1 (tháng 3/2021) trong file đính kèm.

Lưu ý:
  • Kiểm tra kỹ các thông tin, tên SV, tên đề tài, loại đề tài,...
  • Các nhóm chưa nộp đề cương nộp bổ sung gấp tại Văn phòng Khoa (I53) trước thứ ba, ngày 22/10/2020.

GIÁO VỤ KHOA CNTT
Attached Files
TTTên fileLoạiSizeDownload
1DSSV_nop-de-cuong_K2017_ĐỢT_1_3-2021.pdfDocument578.35K
Older news: