[CĐ-ĐHCQ] Thời khoá biểu lý thuyết HK1, năm học 2020-2021 (có phòng)
Updated: 16/09/2020

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên xem Thời khóa biểu Lý thuyết có phòng Học kỳ 1, năm học 2020-2021 các lớp Đại học Chính quy, Cử nhân tài năng và Cao đẳng trong file đính kèm.

Lưu ý: Thứ 2 tuần sau (ngày 21/9/2020) đã bắt đầu Học kỳ 1, năm học 2020-2021. Sinh viên xem kỹ lịch học và phòng học để tránh sai giờ, sai phòng. 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Attached Files
TTTên fileLoạiSizeDownload
1CD_TKB-LT-va-TH-HK1-2021_SV.pdfDocument518.57K
2CQ_TKB-LT-va-TH-HK1-2021_SV.pdfDocument867.21K
Older news: