[CQ] Thay đổi phòng học lớp Phân tích thống kê dữ liệu nhiều biến 17_22 từ tuần 29/6/2020
Updated: 29/06/2020

THÔNG BÁO

Lớp Phân tích thống kê dữ liệu nhiều biến 17_22, lịch học thứ 6 (tiết 4-6) sẽ chuyển sang học phòng F301 từ tuần 29/6/2020.

Lưu ý:  Việc đổi phòng áp dụng từ tuần 29/6/2020 đến hết học kỳ 2/1920.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Recent news:
Older news: