Bảng vàng thành tích

BẢNG VÀNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2010 – 2011

15-06-2015 00:00

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT CẢ KHOA

Hệ Cử nhân tài năng

0812422 Trần Anh Quân 9.48

Hệ Đại học Chính quy

0812213 Đỗ Nguyên Kha 9.06

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT KHOÁ 2008

Hệ Cử nhân tài năng

0812634 Tô ứng Vũ 9.44
0812473 Nguyễn Công Thành 9.39
0812323 Lê Đỗ Hoàng Nam 9.36
0812332 Lê Trung Nghĩa 9.33
0812303 Bùi Quốc Minh 9.23

Hệ Đại học Chính quy

0812583 Trần Anh Tuấn 9.03
0812117 Nguyễn Hữu Đức 9.00
0812306 Đỗ Đặng Minh 8.98
0812600 Nguyễn Ngọc Tường 8.96
0812489 Lâm Quang Thiện 8.96

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT KHOÁ 2009

Hệ Cử nhân tài năng

0912388 Nguyễn Ngọc Châu Sang 8.69
0912074 Đoàn Anh Dũng 8.68
0912095 Trương Đại Dương 8.67
0912019 Dương Thiên Ân 8.53
0912146 Nguyễn Trung Hiếu 8.33

Hệ Đại học Chính quy

0912224 Nguyễn Trọng Khoa 8.89
0912023 Phạm Thị Ân 8.87
0912430 Hà Thị Phương Thảo 8.77
0912071 Phạm Minh Duy 8.73
0912489 Võ Minh Trí 8.71

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT KHOÁ 2010

Hệ Cử nhân tài năng

1012237 Lê Minh 9.3
1012367 Trần Quang Tánh 9.04
1012265 Vũ Khôi Nguyên 8.95
1012209 Trần Gia Lạc 8.93
1012506 Lê Minh Trí Tuệ 8.91

Hệ Đại học Chính quy

1012171 Từ Kiến Huy 8.99
1012409 Nguyễn Hữu Thắng 8.75
1012443 Nguyễn Cao Thủ 8.74
1012170 Trần Quốc Huy 8.7
1012284 Nguyễn Văn Nhương 8.65

Các tin liên quan