Thông báo hệ chính quy

Thời khóa biểu Thực hành Học kỳ 2, năm học 2013-2014

28-02-2014 04:51

THÔNG BÁO

(Thời khóa biểu Thực hành Học kỳ 2,  năm học 2013-2014)

Các bạn SV xem Thời khóa biểu Thực hành Học kỳ 2,  năm học 2013-2014 trên HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN, mục CQUI >> Lịch – Thời khóa biểu hoặc xem trong file đính kèm.

Thời gian Thực hành:

- Khóa 2010, 2011: từ ngày 10/3/2014 đến ngày 18/05/2014.

- Khóa 2012, 2013: từ ngày 03/03/2014 đến ngày 25/05/2014

Sinh viên Khóa 2012, 2013 lưu ý về thời gian thực hành: bắt đầu từ 03/03/2014 (tuần sau).

Giáo vụ Khoa CNTT.

 

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB_TH_HK2_1314.pdf Documents 128,02 KB

Các tin liên quan