Thông tin tuyển dụng

Công ty VNG tuyển dụng chương trình Fresher 2013

26-06-2013 12:00

THÔNG BÁO

Công ty VNG đang có nhu cầu tuyển sinh viên cho chương trình Fresher 2013.

Các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

TLSV

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 1-Fresher_2013_-_Dot_2.pdf Documents 1583,56 KB
2 1-VNG_Fresher_2013_-_Dot_2_-_Poster_A3_-_final.jpg Documents 4280,54 KB

Các tin liên quan