Thông báo chung

Danh sách sinh viên tham gia hội thảo Clean code

01-04-2024 10:08

Lớp 1: 

Thời gian: 9g30 - 11g00 thứ tư ngày 10/04/2024

Địa điểm: Phòng I.71, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5)

Diễn giả:

  • Trần Việt Dũng - Principal Software Engineer, KMS Technology Việt Nam
  • Chu Minh Hoàng - Senior Test Engineer, KMS Technology Việt Nam

Lớp 2:

Thời gian: 9g30 - 11g00 thứ sáu ngày 12/04/2024

Địa điểm: Phòng I.71, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5)

Diễn giả:

Anh Ngô Nguyễn Minh Đức – Senior Consultant, Netcompany Việt Nam

Danh sách tham dự chi tiết của từng lớp vui lòng xem tại tệp tin đính kèm.

Sinh viên có thể đăng ký bổ sung tham dự lớp 2 tại link: https://forms.gle/WsYgE3qeRirXkoDb9 (10 suất)

Link sẽ đóng khi đủ sinh viên đăng ký. 

Lưu ý:

  • Sinh viên đến sớm 15 phút và điểm danh đầu vào (trước hội thảo);
  • Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng vắng mặt không phép sẽ bị đưa vào Black list của Khoa và rớt môn Kiến tập nghề nghiệp;
  • Sinh viên tham gia sẽ được cộng ĐRL ;
  • Sinh viên có tên trong danh sách nhưng có việc bận đột xuất phải tìm người thay thế và báo về Bp. TLSV qua email trước 3 ngày.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bp. TLSV qua email tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Lop-1.-Hoi-thao-Clean-code-10-4.pdf Document 207,04 KB
2 Lop-2.-Hoi-thao-Clean-code-12-4.pdf Document 211,16 KB

Các tin liên quan