Thông báo chung

Gặp gỡ đại diện Pohang University of Science and Technology (POSTECH) và POSCO Group 05/4/2024

26-03-2024 16:51

Vào ngày 05/4/2024, trường sẽ tiếp đại diện Pohang University of Science and Technology (POSTECH) và POSCO Group. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 05/4/2024 (thứ sáu) lúc 15:00
Địa điểm: Phòng F.102

Nội dung làm việc:
- Giới thiệu chương trình POSTECH Summer & Global Young Leaders Program
- Thảo luận chương trình trao đổi và tiếp nhận sinh viên
- Học bổng cho các chương trình bậc ThS, TS
Thành phần tham dự từ POSTECH và POSCO Group:
- Ms. Aram Yoon (POSTECH Student Mobility - Inbound)
- Ms. Yoonjeong Woo (POSCTECH Graduate Admissions)
- Mr. Donghyung Ko (POSCO Holdings Industry-Academy-Research)

Link đăng ký tham gia dành cho sinh viên/học viên: https://forms.gle/WEJJfFGSYWQSk4Wo9

Các tin liên quan