Thông báo chung

Chương trình hè 2024 - Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

26-03-2024 16:47

Thông tin về Chương trình hè tại Pohang University of Science and Technology (POSTECH), Hàn Quốc. Thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian: 4 đến 6 tuần, bắt đầu từ 19/6/2024
2. Ngành: Các ngành Khoa học, Kỹ thuật
3. Nội dung chương trình: Tham gia các hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm
4. Hỗ trợ từ POSTECH: Vé máy bay hai chiều
5. Hồ sơ cần nộp:
- Giấy xác nhận đang là sinh viên;
- Bảng điểm tiếng Anh;
- Chứng chỉ tiếng Anh, hoặc minh chứng trình độ tiếng Anh;
- Thư giới thiệu từ GV/GVHD/Khoa;
- Bản scan passport;
- Thư chấp nhận từ POSTECH (xem quy trình ứng tuyển).
Thông tin chi tiết: POSTECH INTERNATIONAL RELATIONS
6. Quy trình ứng tuyển:
B1: Sinh viên liên lạc với GS tại POSTECH để được cung cấp Thư chấp nhận. 
B2: Sinh viên nộp hồ sơ bản mềm đến P.QHĐN qua email internationalrelations@hcmus.edu.vn để được cung cấp Letter of Nomination đến hết ngày 26/4/2024.
B3: Sinh viên nộp hồ sơ trên website của POSTECH và đợi kết quả từ chương trình.

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2024-POSTECH-Summer-Program-Lab-List.pdf Document 1129,14 KB
2 2024-POSTECH-Summer-Program-Overview.pptx.pdf Document 704,42 KB

Các tin liên quan