Thông báo chung

Thông báo đăng ký bổ sung tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin

17-11-2023 09:20

Khoa Công nghệ thông tin thông báo sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 11/2023 (Danh sách tại link thông báo của trường) có nhu cầu tham dự Lễ tốt nghiệp cấp Khoa vui lòng đăng ký theo thông tin sau:

  • Thời gian tổ chức lễ: 13g00 thứ năm ngày 30/11/2023
  • Địa điểm: Giảng đường 1, cơ sở Nguyễn Văn Cừ (227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5)
  • Link đăng ký: tại đây
  • Hạn cuối đăng ký tham dự: đến 16g00 ngày 17/11/2023.

Thời gian tập trung nhận lễ phục: dự kiến 18g00 - 19g00 thứ 4 ngày 29/11/2023
Địa điểm: Giảng đường 1 (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ).
Phụ huynh sẽ theo dõi lễ tốt nghiệp qua livestream tại Hội trường I

Khoa không giải quyết các khiếu nại liên quan nếu sinh viên không đăng ký trong thời gian đã thông báo.
Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ BP. Trợ lý sinh viên qua email: tlsv@fit.hcmus.edu.vn

Các tin liên quan