Thông báo BS-MS

Thông báo đóng học phí chương trình liên thông BS-MS đối với các môn trong Học phần 2 lớp cao học K31/2021

19-07-2022 15:39

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí chương trình liên thông từ bậc Đại học lên bậc Thạc sĩ

Ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin HP2 khóa năm 2021 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo học viên chương trình liên thông từ bậc Đại học lên bậc Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin khóa năm 2021 đóng học phí các môn học (file đính kèm) như sau:

1. Mức thu585.000đ/ 1 tín chỉ.

2. Thời gian đóng học phí: từ ngày 28/7/2022 đến 30/7/2022

3. Hình thức đóng học phí: chuyển khoản hoặc tiền mặt

   3.1 Chuyển khoản:

a) Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment.

b) Viettel Money.

c) Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

Sinh viên có thể đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

– Khi đóng học phí, sinh viên cung cấp “mã số sinh viên” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.

– Sau khi đóng học phí, sinh viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của sinh viên đã cung cấp.

   3.2 Tiền mặt:

SInh viên đóng tiền mặt trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Nhà Trường đề nghị các sinh viên thực hiện đóng học phí đúng hạn theo thông báo.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 BS-MS_DS-dang-ky-cac-mon-HP2-K31-Nganh-CNTT---Hoc-phi.pdf Document 148,8 KB

Các tin liên quan