Thông tin tuyển dụng

[TMA Innovation Park] Tuyển thực tập sinh - Khóa hè 2020

12-05-2020 02:08

* Chương trình Thực tập Khóa Hè- 2020:

                  Yêu cầu:

o        Sinh viên từ cuối năm 3

o        Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng, từ tháng 6/2020

o        GPA >= 6

Quyền lợi:

o        Cơ hội ký hợp đồng part-time có lương

o        Được hướng dẫn trực tiếp bởi Subject Matter Expert (SME)

o        Cơ hội làm việc với các đối tác nước ngoài: Mỹ, Canada, Úc, Nhật, …

Mô tả công việc:

       Thực tập sinh cho các dự án thuộc các domain sau:

    o        AI, ML, Date Science, Big Data

    o        Business Applications (Java, ASP. Net, Golang, Python, React, Node.js,…)

    o        Mobile Application (Android, IOS)

    o        Testing (Manual, Automation)

    o        Telecom/Network   

* Giới thiệu về chương trình thực tập tại TMA Solutions (TMA Industry Internship)

            Công ty CNTT đầu tiên tại Việt Nam chuẩn hóa chương trình thực tập với các mục tiêu:

                    - Đối với các trường Đại học:

o  Tăng chất lượng sinh viên

o  Chủ động hơn trong việc lên kế hoạch đào tạo

                    - Đối với sinh viên

o  Có một môi trường thực tập thực tế bài bản

o  Làm luận văn

o  Cơ hội việc làm

+ Tổng quan về Chương trình thực tập:

           - Thực tập theo mô hình project-based, mentor bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các dự án của TMA (Subject Matter Expert)

                    - Được đào tạo bài bản:

o  Kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

o  Quy trình phát triển phần mềm

o  Kỹ thuật, công nghệ

o  Ngoại ngữ

                    - Triển khai các dự án mẫu (Biz, Mobile, Testing, DS/AI/ML, …)ngay trong tháng đầu tiên của quá trình thực tập

                    - Thời gian thực tập: 3 tháng

                   - Đối tượng: SV CNTT , ĐTVT từ năm 3 đại học

+ Thông tin liên hệ:

                    - Địa điểm thực tập: Khu vực 2, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (TMA Innovation Park) 

                     - Số điện thoại: +84-28 3997 8000 (ext: 5524)/ Hot line: 0977 465 083

                    - Email: intern-binhdinh@tma.com.vn
 

 

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TMA-Innovation-Park-Tuyển-thực-tập-sinh---Khoá-hè-2020.jpg 1152,77 KB
2 TMA-Innovation-Park-Tuyển-thực-tập-sinh---Khóa-hè-2020.jpg 469,61 KB

Các tin liên quan